GLOBAL MEZUN ELÇİ PROGRAMI

Altınbaş Üniversitesi Global Mezun Elçisi Programı, Altınbaş Üniversitesi yönetimi tarafından ülke elçisi olarak görevlendirilmiş Uluslararası mezunlarının kendi ülkelerine döndükten sonra Altınbaş Üniversitesi’ni temsil eden gönüllü mezunlarından oluşmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Global Mezun Elçisi programı hem mezunlarımıza, hem üniversitemize hem de Türkiye’nin tanıtımına fayda sağlamak için tasarlanmıştır. Bu program ile birlikte Global Mezunlarımız için Üniversite aidiyet duygusunun geliştirilerek, mezun tarafından Üniversite’nin ve hatta Türkiye’deki uluslararası eğitimin tanıtımının yapılmasına imkan tanınacaktır. Bu sebeple, seçilen her elçinin uzmanlık alanlarına bağlı olarak programda benzersiz bir rol oynaması hedeflenmiştir.

Global Mezun Elçilerimizin üstleneceğini bazı görevler aşağıdakileri maddeleri içerebilir:

 • Ülkenizdeki/Bölgenizdeki mezunları belirleme ve onlarla bağlantı kurma
 • Üniversite mezun veri tabanını güncel tutmak için bu kişilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini temin etme

 • Altınbaş Mezunlar Ağı’nın bir parçası olmayı teşvik ederek ülkenizdeki/bölgenizdeki mezun ağlarını güçlendirme

 • Ülkenizi/Bölgenizi ziyaret edebilecek, eğitimini tamamlayıp geri dönecek, yerleşecek Altınbaş Üniversitesi mensuplarına (rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, personel, mezunlar ve öğrenciler) Altınbaş Üniversitesi’nin elçisi olarak hizmet verme

 • Üniversite ile ülkenizdeki/bölgenizdeki diğer kurumlar arasındaki akademik/sektör işbirliği fırsatlarını belirleme, örn. ortak dereceler, çalışma programları, vb.

 • Altınbaş mezunları için istihdam olanaklarının belirlenmesinde öncü olma

 • Ülkenizde/Bölgenizde eğitim gören Altınbaşlı öğrenciler için yerel bir kaynak olarak destek olma

 • Bulunduğunuz coğrafi bölgeden uluslararası öğrenci alımına destek olma. Başarılı adaylara burs verme ayrıcalığına sahip olma

 • Ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği ve Maarif Eğitim Vakfı Okullarına “Altınbaş Elçisi” olarak resmi kanallardan tanıtım

 • Uluslararası eğitim fuarlarında Altınbaş Üniversitesi personeli ile üniversitenizi temsil etme

 • Ülkenizdeki/Bölgenizdeki staj ve yurtdışı eğitim fırsatlarını belirleme

 • Altınbaş Üniversitesi’nin ülkenizdeki/bölgenizdeki varlığını güçlendirmeye yardımcı olabilecek yerel basında yer almasında destek olma